Naturlig gødning

Effektiv og kontrolleret anvendelse med moderne systemer.

Ansvarlig gødning, store udbytter

Vi anstrenger os for at opretholde ordentlig håndtering af den gødning, som vores svin producerer. Til dette formål fortsætter vores hold med at lave vigtige investeringer i udvikling og implementering af moderne og professionelle gødningssystemer.

Vores firma benytter sig af avancerede systemer til kontrol og overvågning af opbevaring og anvendelse af naturlig gødning, således at vi lever op til miljømæssige krav.

Som en del af Premium Porc Groups bæredygtige bestræbelser, fokuserer vi på at anvende naturlig gødning, som vores farme producerer, til at gøde marker i nærheden, hvorved CO2-udslip mindskes.

På længere sigt bevirker denne strategi, at vi bedre kan håndtere den gødning, som vores farme producerer, og at vi mere effektivt kan gøde vores marker. Alle operationer undervejs i denne proces, såsom opbevaring, transport og anvendelse af den naturlige gødning, nedfældes over hele vores gruppe som en vigtig del af Premium Porc Groups forretningsmodel.

Hver farm har sin egen gyllelagune

Den gødning, som vores farme producerer, sorteres af en mekanisk separator, som adskiller de flydende bestanddele fra de faste. Den lugtfri faste bestanddel opbevares på specialdesignede betonkonstruktioner og bruges efterfølgende som naturlig gødning.

Den flydende bestanddel opbevares i forseglede og overdækkede gyllelaguner, som hver kan rumme op til 21 000 m3 materiale.  Den flydende bestanddel transporteres til og anvendes på landbrugsjord som naturlig gødning.

Lagunerne fremstilles og certificeres i Danmark, og de er et vigtigt element i at sikre ordentlig håndtering af gylle samt beskyttelse af miljøet.

Komplette ydelser for effektiv gødning

Svinegødning er et universelt gødningsstof, som er naturligt og egnet til alle slags planter og jord. Takket være dens komplekse sammensætning af næringsstoffer, tilpasses gødningen nemt til jordbunden og forbedrer dens struktur og miljøets land, mikrofauna og vandtilbageholdelsesevne.

Vi bruger det som vores valgte gødning og opnår fortræffelige resultater inden for afgrødeproduktion. Den resterende gødning sælger vi til landmænd, som ligger tæt på vores farme. På anmodning leverer vi professionelle gødningsydelser og udvikler gødningsanlæg, som er tilpasset den givne landjord og afgrøderne, hvorved høje udbytter og lavere udgifter sikres for landmændene.

diploma

Ekspertise

Vi tilbyder alsidige gødningsanlæg, som er tilpasset til enhver type land eller afgrøde
direction

Tydelig retning

Med avancerede GPS-systemer er vores maskiner i stand til at følge en præcis bane, som kun krydser over tidligere arbejde.
protect

Jordbundsbeskyttelse

Vores maskiner har særlige dæk, som sikrer minimal kompaktering af jordbunden (mindre end 2 kg/cm2)
time

Punktlighed

Vi planlægger gødningsperioden for at opnå optimal gødning

Jeg bruger naturlig gødning, og det er jeg meget tilfreds med. Planterne er blevet af højere kvalitet, og udbyttet er forøget fra 4500 kg/ha til 6000 kg/ha. Jeg har været glad for den hurtige service, som Premium Porc Group har ydet.

Enache Zanfir, SC Viitorul Gologanu SRL

Vil I forbedre jeres landbrugsproduktion? Tag kontakt til os, så vi kan tilbyde jer løsningerne!

Dansk