Regulament

Vânzare semi-carcasă, sfert față și sfert spate porc.

Comandă și informații la numărul de telefon: 0799.804.680

Art. 1.   ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei “Vânzare semi-carcasă, sfert față și sfert spate porc” (denumită în continuare „Campania”) este  PREMIUM PORK COMMERCIAL S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legii române, cu sediul social în sat Golești, comuna Golești, D.J. 205C, km. 1, Complex Suintest C47, Camera 8 – pavilion administrativ, Județul Vrancea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/39/252/2018, C.U.I. RO33851534, reprezentată legal prin Administrator dl. Lars V. Drescher, în calitate de Organizator.

1.2 Campania se va derula / desfășura în conformitate cu prezentul regulament, iar participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Campaniei.

1.3 Regulamentul Campaniei este întocmit și este disponibil gratuit oricărui solicitant la sediul social al Companiei și online pe www.premiumporc.com

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și / sau modifica Regulamentul oficial. Completarea și / sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștință publicului în modalitățile prevăzute la punctul 1.3 din prezentul Regulament.

Art. 2.   PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

2.1 Campania se desfășoară pe teritoriul României în:

 • Jud. Vrancea – localitățile Stupina, Golești, Slobozia-Ciorăști, Goleștii de Sus, Ceardac, Budești, Cotești, Armeni, Valea Cotești, Jiliște, Popești, Vâlcele, Urechești, Blidari, Cârligele, Câmpineanca, Mândrești-Munteni.
 • Jud. Constanța – localitățile Fântânele, Cogealac, Tariverde, Nuntași, Râmnicu de Jos, Râmnicu de Sus, Mihai Viteazu, Sinoe, Istria, Săcele, Sibioara, Oituz, Palazu Mic, Piatra, Mihail Kogălniceanu, Corbu.
 • Jud. Brăila – localitățile Gulianca, Olăneasca, Ariciu, Salcia Tudor, Corbu Nou, Măxineni, Cuza Vodă, Corbeni, Pitulați.
 • Jud. Sibiu: Avrig, Mârșa, Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Tălmaciu, Bradu, Sebeșu de Sus, Sebeșu de Jos, Racoviță, Veștem, Colonia Tălmaciu, Tălmăcel, Mohu, Turnu Roșu, Boița.
 • Jud. Brașov: Arini, Rotbav, Colonia Reconstrucția, Satu Nou, Hălchiu, Colonia Bod, Bod.
 • Jud. Covasna: Iarăș, Hăghig, Vâlcele, Ariușd, Araci.

precum și în alte localități unde Organizatorul se poate extinde ulterior , în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, perioadă în care participanții (care respectă condițiile indicate în prezentul Regulament), pot beneficia de achiziția produselor detaliate în prezentul Regulament.

2.2 Campania se va derula până la data de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În situația în care Organizatorul decide să prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoștință publică în modalitățile prevăzute la punctul 1.3 din prezentul Regulament.

Art. 3.   CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1 La Campanie poate participa orice persoană fizică cetățean român, cu domiciliul, reședința sau o adresă de livrare în localitățile prevăzute la punctul  2.1, care a împlinit vârsta de 18 ani la data Campaniei și care:

 • comunică toate informațiile necesare plasării unei comenzi valide, conform punctului 5.3 din prezentul Regulament
 • îndeplinește corect pașii pentru emiterea comenzii prevăzuți la punctul 5.4 din prezentul Regulament
 • achită și preia orice comandă confirmată.

Art. 4.   PRODUSELE PARTICIPANTE ȘI PREȚUL VÂNZĂRII

4.1 Produsele participante la Campania “Vânzare semi-carcasă, sfert față și sfert spate porc” sunt vândute la kilogram (kg), astfel:

a) Semi-carcasă porc (jumătate de carcasă porc cu picior față și spate, inclusiv jumătate de cap)

b) Sfert față porc ( sfertul din față porc cu picior și jumătate de cap incluse)

c) Sfert spate porc ( sfertul din spate porc cu picior inclus)

4.2 Produsele participante la Campanie sunt vândute la kilogram (kg), la prețurile care vor fi comunicate în modalitățile prevăzute la punctul 1.3 din prezentul Regulament. La momentul lansării, pentru prima comandă, preturile (inclusiv TVA) sunt următoarele:

a) Semi-carcasă porc – 15 lei / kg;

b) Sfert față porc – 13 lei / kg;

c) Sfert spate porc – 18 lei / kg.

4.3 Greutatea estimată a produselor este:

a) Semi-carcasă porc între 43 – 49 kg;

b) Sfert față porc între 23 – 26 kg;

c) Sfert spate porc între 20 – 23 kg;

Greutatea poate varia în funcție de greutatea animalului sacrificat.

4.4 Produsele participante la Campanie vor fi ambalate la sac de plastic, etichetate. Eticheta va cuprinde detaliile produsului: producător, denumire produs, kg / buc, data sacrificării, temperatura de depozitare și data de expirare.

Art. 5.   MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

5.1 Pentru a putea participa la Campanie, clienții care îndeplinesc condițiile de la art.3 trebuie să emită o comandă fermă. Comanda poate fi trimisă telefonic, la numărul de telefon dedicat: 0799.804.680. Numărul de telefon se regăsește în prezentul Regulament și pe afișele și pliantele publicitare

5.2 Comanda trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații:

a) Nume, prenume

b) Număr telefon valid

c) Adresa completă de livrare

d) Produsul și cantitatea dorită

e) Modalitatea de plată: numerar sau card

5.3 Pașii corecți de îndeplinit pentru plasarea unei comenzi, sunt:

a) Transmiterea telefonică clară și corectă a datelor prevăzute la punctul 5.2

5.4 Comanda nu va include mai mult de 5 buc semi-carcasă porc sau mai mult de 2 buc sfert spate porc.

5.5 Comenzile plasate vor fi livrate în prima perioadă de livrare programată după plasarea comenzii, în cazul în care aceasta este plasată cu minim 5 zile înainte de perioada de livrare. În caz contrar, ea va fi livrată în următoarea perioadă de livrare.

5.6 Organizatorul va prelua comanda transmisă prin metodele menționate la punctul 5.1 și va reveni cu telefon și / sau mesaj de confirmare comandă și perioadă, cu 2 – 3 zile înainte de perioada de livrare.

Art. 6.   MODALITĂȚILE DE PLATĂ

6.1 Modalitatea de plată disponibilă pentru produsele comandate este numerar sau card, la livrare, fără să fie percepută o sumă în avans.

Art. 7.   LIVRAREA PRODUSELOR

7.1 Comenzile plasate și confirmate vor fi livrate de către Organizator la adresa indicată în comenzile trimise folosind metoda prevăzută la punctul 5.1.

7.2 Livrările vor avea loc de regulă în zilele de vineri și sâmbătă pentru fiecare localitate prevăzută la punctul 2.1, la un interval de 2 săptămâni distanță. În funcție de numărul de comenzi plasate, Organizatorul poate suplimenta sau amâna perioadele de livrare.

7.3 Clientul va fi contactat în ziua livrării, direct de către reprezentantul livratorului pentru a confirma prezența la adresa din comandă, pentru livrare și plată. În cazul în care clientul nu este găsit la adresă, Organizatorul va reveni cu telefon în termen de maxim 1 zi lucrătoare pentru reprogramare.

7.4 Produsele sunt livrate în condiții de temperatură controlată, cu mașini speciale frigorifice.

Art. 8.   RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI

8.1 Refuzul preluării, lipsa de la adresă la momentul livrării sau imposibilitatea comunicării pentru preluarea comenzii, toate fără un motiv întemeiat, vor putea fi taxate cu contravaloarea ambalării, etichetării și a transportului produsului, în valoare de 100 lei / semi-carcasa și 60 lei / sfert carcasa. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai prelua comenzi cu aceeași adresă de livrare.

Art. 9.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislației naționale și europene în vigoare în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 , pe toata durata prevăzută de lege pentru păstrarea documentelor aferente Campaniei, de către Organizator și de către orice alți terți implicați în desfășurarea acesteia, în scopul derulării campaniei și a activităților conexe, pentru care participanții (clienții) și-au dat acordul / consimțământul prin transmiterea comenzii telefonic sau în persoană.

9.2 În cadrul Campaniei, Organizatorul colectează și prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • numele, prenumele, numărul de telefon și adresa participantului (clientului);
 • numele, prenumele și semnătura clientului.
 • fotografii cu clientul.

9.3 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate strict pentru organizarea și desfășurarea prezentei Campanii.

9.4 Datele cu caracter personal vor fi stocate pe toată perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la 31.12.2024 și pentru o perioadă de 3 (trei) ani după aceea.

9.5 Prin înscrierea la această Campanie, participanții (clienții) sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, are următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

9.6 Prin participarea la această campanie, vă exprimați în mod explicit consimțământul pentru utilizarea fotografiilor dumneavoastră în scopuri de promovare a Campaniei pe rețelele de socializare.

9.7 Pentru mai multe informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dvs. referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți accesa site-ul oficial al Organizatorului, www.premiumporc.com sau prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail dedicată, gdpr@premiumporc.com.

Art. 10.   DISPOZIȚII FINALE      

10.1 Participanții la prezenta Campanie acceptă să se conformeze întocmai acestui Regulament.

10.2 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța competentă de la sediul Organizatorului. Legea aplicabilă este legea română.

Română