Med omsorg for de dyr, vi avler.

Vores engagement

Vores største forpligtelse overfor svineproduktionsindustrien er at følge de højeste standarder for dyrevelfærd. At behandle dyrene med værdig respekt er en af vores gruppes stærkeste idealer.

Ved at overholde EU’s love og bestemmelser kan vi sikre os, at vores dyr opstaldes under de bedste mulige forhold. Derfor har vi udviklet driftsprocedurer for hver produktionsafdeling. Disse efterleves dagligt på alle vores farme.

Metode

Den metode, vi har udviklet til vores farme, drejer sig om at skræddersy arbejdsgangene således, at der tages højde for dyrenes alder og deres behov. Vi har hovedsageligt fokus på to vigtige punkter:

Ernæring - vi sikrer os, at dyrene får kvalitetsfoder

Opskrifterne på dyrenes foder justeres nøje af vores egne samt af internationale ernæringseksperter, således at de forskellige vægt- og aldersgruppers specifikke ernæringsbehov opfyldes.

Vores velafbalancerede foderopskrift sikrer, at alle dyrenes ernæringsbehov opfyldes, og at de får alle de nødvendige vitaminer og mineraler, så deres immunforsvar styrkes.  Dermed bliver vores dyr sunde og modstandsdygtige over for sygdom.

 

Helbred - i følge regler for biosikkerhed

Vi sikrer, at vores dyr er beskyttede og i sikkerhed ved at overholde strenge krav om biosikkerhed. Dette gælder både i forhold til menneskelig kontakt (hvor vi bruger filtreringssystemer og desinfektion) og i forhold til ekstern kontakt (i form af grundig vask og brug af insektnet og hegn).

Vores medarbejdere er løbende på kurser, hvor de lærer at blive endnu bedre til at give vores dyr den professionelle omsorg, de fortjener. Alle disse tiltag, hvad enten det drejer sig om biosikkerhed, et ordentligt arbejdsmiljø på farmene eller kvalitetsfoder og -vand, bidrager til at gøre helbredet - og livet - bedre for vores dyr.

Takket være den store erfaring, som vores ledelse og medarbejdere besidder, og ekspertisen og de principper, vi har medbragt fra Danmark, kan vi garantere, at dyrene behandles på en forsvarlig måde.  Vi evaluerer løbende på dyrenes velfærd.

Vi træner vores colleges konstant på alle niveauer for at være sikre på, at vi yder professionel pleje til dyrene. Vi evaluerer regelmæssigt deres velfærdsstatus.

Dansk