En landbrugsmodel, der handler om miljøbeskyttelse.

Miljøbeskyttelse

Vores gruppe er meget bekymrede over indflydelsen på miljøet, hvilket i høj grad påvirker vores arbejdsprocesser samt de investeringer, vi gennem årene har foretaget os.

Ved at håndhæve krav, god praksis og proaktive tiltag, har vi udviklet en bæredygtig produktionsmetode, som interagerer med miljøet på en naturlig og ansvarlig måde.

Tiltag

Premium Porc Group har forpligtet sig på det stærkeste til at overholde juridiske vedtægter, og vi har flere initiativer i gang for at beskytte miljøet ved f.eks:

Naturlig gødning

Den staldgødning, som produceres på vores farme bruges som naturlig gødning på de omkringliggende marker, så jordkvaliteten forbedres og afgrøder vokser sundt. Hver type korn har sin egen tilpassede gødningsplan.

I modsætning til det almindeligt anvendte kunstgødning beriger svinegødning jordens organiske indhold, opbygger bedre vandtilbageholdelsesevne og gør mulden bedre. Afgrøder, som vokser i denne gødede jord, får en mere komplet næringsværdi, gror i større udbytter og er mere modstandsdygtig over for plantesygdomme.

For at underbygge den positive indvirkning, som dette har, investerer vi i avanceret teknologi og udstyr.

 

Optimering af transport

Vi bestræber os fortsat på at optimere vores transportruter med henblik på at mindske CO2-udslip.

Hvad enten det drejer sig om transport af dyr, foder og korn eller om arbejde i landbruget såsom forberedelse, såning og høst, er det igennem nøje tilrettelæggelse og planlæggelse lykkedes os at mindske miljøbelastningen fra vores landbrug.

Vi har yderligere mindsket vores miljøbelastning ved at investere i nye og mere miljøvenlige køretøjer og Euro 6-lastbiler.

Moreover, through investments in new, more environmental-friendly machinery and Euro 6 trucks, the impact is reduced even more.

 

Resurseeffektivitet

Vi kontrollerer nøje vores energi- og vandforbrug og opsøger de mest effektive løsninger. Vi er meget opmærksomme på at mindske vores affald og at bruge resurserne på en ansvarlig vis.

Det moderne udstyr, som vi bruger, kan yde det samme som ældre modeller men ved brug af langt mindre strøm. Det er en investering, vi har gjort, for at kunne opretholde vores høje produktionsstandarder og samtidigt være mere bæredygtige

Derudover afholder vi ofte oplæringskurser for vores kollegaer, hvor de lærer at håndtere resurser på en effektiv måde.

Vi tager ansvar for vores handlinger og fremmer samarbejde og gennemsigtighed i vores arbejde med lokale myndigheder. Vi gør alt, hvad vi kan, for at mindske vores arbejdes indvirkning på miljøet på alle niveauer og for at tage hånd om miljøet.

Dansk