VILKÅR OG BETINGELSER

Hvis du bruger https://www.dchi.dk/ som standard, accepterer du Vilkår og Betingelser herunder:

GENERELLE BETINGELSER

a. Dette websted (kaldet generisk som SITE) tilhører til Premium Porc Group og administreres af Premium Porc, et koncernselskab, rumænsk juridisk enhed, med hovedkonto: Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus, Building C, 1. sal, Sektor 2, Bukarest, Rumænien. Adgang til dette websted eller en del af dette websted indebærer stiltiende samtykke til følgende vilkår. Brugsaftalen træder i kraft mellem dig og Premium Porc. Accept er stiltiende og ubetinget.
b.Premium Porc kan ændre indholdet på webstedet til enhver tid, kan forårsage ændringer i struktur, indhold og tilgængelighed, kan stoppe med at give information på webstedet uden forudgående varsel og uden varsel til dig eller til tredjepart.

c. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet, indebærer dit stiltiende samtykke og fuld overholdelse af nedenstående Vilkår og betingelser. Brug indebærer accept af Premium Porc-regler.
d.Premium Porc kan suspendere eller afbryde adgangen til webstedet når som helst uden forudgående varsel. Det kan også begrænse adgangen til webstedet eller til dele af webstedet. Samtidig kan Premium Porc begrænse adgangen til bestemte funktioner / frames på webstedet, kan begrænse adgangen til bestemte IP’er uden varsel og uden ansvar.


1. INDHOLD

a. Indholdet på siden er beregnet til personlig brug uden direkte eller indirekte kommercielle formål. Alt offentliggjort materiale (inklusive, men ikke begrænset til artikler, information, fotografier, data, lyd / videoklip – generelt kaldet indhold) er beskyttet af de relevante lovbestemmelser: Lov nr. 8/1996, senere ændret og suppleret – om ophavsret og nærliggende rettigheder, lov nr. 84/1998 – om varemærker og geografiske betegnelser og lov nr. 129/1992, genudgivet – om industrielt design. Manglende omtale af nogle juridiske tekster eller hændelser fører ikke til, at de ikke finder anvendelse.
b. Webstedet og indholdet er beskyttet af den rumænske lov om ophavsret samt af copyrightbestemmelserne, der finder anvendelse på andre lande end Rumænien. Du må ikke kopiere, opbevare, ændre eller overføre til ethvert formål, del eller hele webstedet og / eller Indholdet. Udnyttelse er gratis med betingelsen for ikke-kommerciel og overholdelse af betingelser pålagt af Premium Porc.

c. Enhver form for kopiering, opbevaring, ændring og / eller overførsel af indholdet er udtrykkeligt forbudt uden forudgående skriftligt samtykke fra Premium Porc.

d. Premium Porc er ikke ansvarlig for skader, eksisterende tvister, der opstår i forbindelse med kopiering, opbevaring, ændring eller overførsel af hele eller dele af Indholdet i ethvert medium.
e. Hvis du mener at noget materiale, der er sendt på dette websted krænker ophavsret eller andre rettigheder, skal du underrette os via en meddelelse sendt til en af ​​de adresser, der er placeret i Kontakt-sektionen på webstedet.


2. OPHAVSRET

a. Alle rettigheder forbeholdes. Brugere kan kun udskrive indhold på dette websted til personlig eller ikke-kommerciel brug.

b. Det er forbudt at kopiere, gengive, rekompilere, dekompilere, distribuere, offentliggøre, vise, ændre, oprette afledte produkter eller komplette tjenester og enhver måde for at udnytte indholdet på https://www.dchi.dk/ undtagen for visning på en personlig computerskærm og udskrivning eller downloading til bestemte personlige eller ikke-kommercielle formål af visse eksplicit udpegede dokumenter eller oplysninger, forudsat at alle elementer, der vedrører immaterielle rettigheder, andre ejendomsrettigheder og betingelserne for brug af disse dokumenter eller oplysninger, holdes uændrede.
c. Indhentning af oplysninger fra andre websteder må kun ske med forudgående anmeldelse af Premium Porc. I sådanne tilfælde skal kilden til informationen citeres.


3. FORPLIGTELSER

a. Du er alene ansvarlig over for tredjepart samt for Premium Porc i forbindelse med adgang til / brug / udnyttelse af indholdet. Premium Porc forbeholder retten til at ændre eller slette alle meddelelser, som Premium Porc fortolker som krænkende, ærekrænkende, uanstændige eller som kan krænke en lovligt beskyttet ret.

b. Brug af webstedet betyder, at du repræsenterer og accepterer, at Premium Porc offentliggør indhold, baseret på dets egne kriterier. Indhold kan fortolkes som offentliggjort, præsenteret på en måde, der ikke er i overensstemmelse med dine ønsker. I et sådant tilfælde er Premium Porc ikke ansvarlig for dette.

4. OVERFØRSEL AF INFORMATION TIL PREMIUM PORC

a. Ved at overføre information til Premium Porc betyder det at du giver materiale, herunder, men ikke begrænset til, meddelelser, artikler, information, fotos, data, lyd / videoklip.

b. Overførsel af information til Premium Porc svarer til det samtykke, der er givet til vores firma, til at bruge, kopiere, offentliggøre, distribuere på enhver måde og til ethvert formål i ethvert miljø, der findes eller opdages i fremtiden sådanne oplysninger.

c. Samtidig antages din aftale ved at videregive oplysninger til Premium Porc vedrørende kompensation af Premium Porc og / eller tredjepart på grund af eksistensen / forekomsten af skader ved brug, kopiering, offentliggørelse eller distribution af sådanne oplysninger. Premium Porc accepterer ikke begrænset ansvar fra informationsudbyderen.


5. FORPLIGTELSER FOR BRUGERE

a. Alle data leveret af brugeren skal være reelle. Brugeren er ansvarlig for dataene.
b. Yderligere oplysninger om behandlingen af ​​dine af personoplysninger findes i vores dokument kaldet Databehandlingsnotat.


6. COOKIES

Webstedet https://www.dchi.dk/ bruger cookies. Cookies er data, der er gemt på brugerens harddisk, der indeholder brugerinformation. Brug af en cookie-mekanisme er en fordel for de besøgende. For at finde ud af listen over cookies, der bruges af vores site, skal du gå ind på Cookiepolitikken.

7. SIKKERHED

Premium Porc vedtager alle sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sine brugeres personlige oplysninger. Når de personlige data overføres til os via Kontakt, vil oplysningene blive beskyttet både offline og online. Al brugerinformation er fortrolig. Kun ansatte, hvis specifikke aktivitet involverer at arbejde med personlige oplysninger (for eksempel repræsentanter for servicekvalitet og overholdelse) har adgang til brugeridentifikationsdata. Servere, hvor personlige brugeridentifikationsoplysninger gemmes, findes på et sikkert sted.

8. JURIDISK ANSVAR. ERSTATNING

a.Premium Porc beder ikke sine brugere om personlige oplysninger via uopfordret mail. Enhver form for mail, der giver råd eller enhver uopfordret meddelelse, der anmoder om videregivelse af personlige oplysninger, skal betragtes som en falsk og rapporteres til Premium Porc via de e-mail-adresser, der er tilgængelige på webstedet.

b. Premium Porc er ikke ansvarlig for fejl, unøjagtigheder eller forsinkelser i leveringen af ​​SITE-indholdet eller for handlinger, der er baseret på dette indhold. Premium Porc frasiger ethvert ansvar for at garantere eksplicit eller implicit nøjagtigheden af ​​det leverede indhold eller den måde, informationen tjener specifikke formål.

c. Hver SITE-bruger accepterer, på Premium Porc’s anmodning, at befri https://www.dchi.dk/ og Premium Porc fra ansvar for enhver domstol eller udenretslig sag og til at dække omkostningerne ved enhver og alle andre udgifter, der kan opstå som følge af brugerens overtrædelse af klausulerne i dette dokument.

De fysiske eller juridiske enheder, der er ansvarlige for at overtræde bestemmelserne i dette dokument, er underlagt de gældende love i Rumænien.

e. Premium Porc forbeholder retten til at ændre og opdatere disse betingelser til enhver tid. Ændringer træder i kraft fra den dag, de offentliggøres på webstedet.


11. AFSLUTNING AF ANSVAR

De kontraherende parters ansvar og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser forbliver gældende, indtil brugeren ophører med at bruge webstedet https://www.dchi.dk/ Hvis vi mener, at du har krænket eller mistænker at du har overtrådt en eller mere end en bestemmelse, forbeholder vi retten til at suspendere permanent din adgang til webstedet uden forudgående varsel, og du er fortsat ansvarlig for skader, der er opstået.


12. KONFLIKTLØSNING. GÆLDENDE LOVGIVNING.

Kontrakten vil blive styret og fortolket i overensstemmelse med rumænsk lov. Enhver konflikt, der opstår, skal blive afgjort i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, er det første middel mægling i henhold til loven, og hvis dette mislykkes, henvises til de kompetente rumænske domstole.

13. ÆNDRING AF VILKÅR OG BETINGELSER

Du kan når som helst læse den seneste version af Vilkår og Betingelser på denne side.

Vi forbeholder ret til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte nogen del af disse vilkår og betingelser ved at offentliggøre oplysninger om opdateringer og / eller ændringer foretaget på de tilgængelige kommunikationskanaler. Det er dit ansvar at regelmæssigt tjekke webstedet for ændringer i oplysninger. Fortsat brug af sitet efter offentliggørelse af opdateringer og / eller ændringer i Vilkår og Betingelser udgør din accept.


Denne version blev opdateret den 16.07.2019.

Dansk